ventiler

Det gode arbejdslandskab ved arbejde med ventiler

Det gode arbejdslandskab ved arbejde med ventiler

Om man så direkte arbejder med ventiler i den forstand, at man skal være på job og montere dem, eller man arbejder på et lager, hvor man indkøber ventiler fra producenter og sælger dem videre til private eller virksomheder, eller man ligefrem er dette sted, der skaber dem, så handler det om at have et godt arbejdsmiljø.

Hvis man netop i de udvalgte situationer ovenover er blandt dem, hvor man skal arbejde tæt sammen hver dag, stå i de samme lokaler, måske sidde ved siden af hinanden, så handler det om, at man får skabt og arbejdet godt med disse ventiler.

Men kan kun skrive så meget ned i en personalehåndbog, og HR-chefen kan kun komme med så mange forslag til, hvordan man skal agere og opføre sig for at være gode kollegaer, men hvis ingen efterlever dette, så bliver det spildte kræfter.

Der opstår nemlig hurtigt en gruppedynamik, hvor man er “os” mod “dem”, selvom man arbejder i samme virksomhed.

Det vil blandt andet sige, at håndværkerne med ventilerne ser salgsafdelingen som nogle fisefornemme nogle, mens disse ser ledelsen som nogle påtrængende anordningerne, mens chefen igen ikke synes, at rengøringshjælpen arbejder effektivt nok.

Denne rangorden er svær at ophæve, og det behøver man ikke, så længe den samlede dynamik er god nok, og man får udført arbejdet med ventilerne godt nok.

Men for at skabe den gode stemning i afdelingerne enten på tværs eller hos ens egen, så kan man gøre en hel masse.

Dette spænder lige fra, at man hænger vittighedstegninger op, til at man fortælle vittigheder til hinanden undervejs i arbejdet for at lette stemningen og arbejdsbyrden.

Måske indfører man en ordning med, at man tager kage med sidst på måneden, og man kan indføre en tradition med at tage ud af få en fyraftensøl i en fredagsbar ved lejlighed.

Hvad foretrækker du, og hvad gør I hos jeres virksomhed, som ventil-virksomheden måske kan høste inspiration fra?